कारखाना आपूर्ति --- कुनै मध्यस्थ --- OEM / ODM उपलब्ध छैन

आर एन्ड डी

(1)

रातको दृष्टि उपकरण चिपको आर एन्ड डी

(4)

आर एन्ड डी र दूरबीन फ्यूजलेजको डिबगिङ

(3)

टेलिस्कोप लेन्स कोटिंगको अनुसन्धान र विकास

(2)

लेन्स मानकीकरण अनुसन्धान र विकास

(5)

टेलिस्कोप बडीका लागि घर्षण उपकरणहरूको अनुसन्धान र विकास

(6)

बालबालिकाको टेलिस्कोपको अनुसन्धान र विकास

(7)

ठूलो उत्पादन प्रक्रिया को R&D

(8)

अप्टिकल परीक्षण मापदण्डहरूको अनुसन्धान र विकास